Lãi suất ưu đãi linh hoạt, tính trên dư nợ giảm dần
Tài trợ lên đến 70% giá trị TSĐB